Foresteria Anàloga

 

Foresteria Anàloga

Foresteria Anàloga és un enfocament per a la restauració ecològica que utilitza els boscos naturals com a guies per a crear paisatges ecològicament estables i socioeconòmicament productiu. Analog Forestry és una forma complexa i holística de la silvicultura, que minimitza les entrades externes, com ara agroquímics i combustibles fòssils, en lloc fomentar funció ecològica per a la capacitat de recuperació i la productivitat. Els valors analògics forestals no només la sostenibilitat ecològica, però reconeix les necessitats socials i econòmiques de les comunitats rurals locals, els quals es poden aconseguir mitjançant la producció d'una diversitat de béns i serveis útils i comercialitzables, que van des aliments fins a productes farmacèutics i combustible per a farratge.
 
 

clip curt sobre Foresteria Anàloga

 

El bosc com un procés i les seves diferents etapes de successió:

la 12 Principis Forestals analògiques

 

La Xarxa Internacional de Foresteria Anàloga

 

Oferim cursos d'introducció de Foresteria Anàloga a petició i també objectiu és establir diversos llocs de demostració en diferents climes en els propers anys.